Gwybodaeth: Penigamp


Casgliad o wyth o weithgareddau a gemau rhyngweithiol a chyffrous, sydd wedi eu dethol yn arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Allweddol 2 ydy gwefan Penigamp.

Ceir nodiadau athrawon ar gyfer pob gweithgaredd, sy'n egluro sut i chwarae pob gêm ynghyd â'i chysylltiad â'r cwricwlwm. Nodir geirfa ar gyfer pob gweithgaredd, ynghyd â syniadau ynglŷn â sut i ddefnyddio'r gemau yn yr ystafell ddosbarth.

Cysylltiad â'r cwricwlwm

Mae pob un o'r gweithgareddau ar y safle wedi eu seilio ar y cwricwlwm cenedlaethol ac maent yn cynorthwyo'r dysgwyr wrth i'w sgiliau iaith ddatblygu.

Help clyweledol

Cliciwch ar y botwm 'Preferences' i glywed y testun ar y sgrîn yn cael ei ddarllen yn uchel. Nid yw'r dewis yma ar gael yn yr adran 'Gwybodaeth'.

Bar llywio

Ceir bar llywio uwchben pob gweithgaredd, sy'n cynnwys yr opsiynau canlynol:

Hafan Yn ôl i ddechrau'r gêm Dyma ffordd i ddychwelyd i'r brif ddewislen.
Newid iaith Newid iaith Saesneg ydy'r iaith sy'n ymddangos yn awtomatig ar ddechrau pob gweithgaredd, ond drwy glicio ar y botwm newid iaith, mae modd newid yr iaith i Gymraeg yn unig, ee ar gyfer athrawon neu ddysgwyr mwy profiadol.
Sain/Dim sain Sain/Dim sain Mae'r botwm hwn yn diffodd neu'n cychwyn unrhyw gerddoriaeth gefndir neu effeithiau sain o fewn y gweithgaredd, ond yn cadw'r holl gynnwys sain Cymraeg.
HELP Help Mae'r gofynnod yn cynrychioli panel help, sy'n darparu cyfarwyddiadau ar sut i chwarae'r gêm. Gellir newid yr iaith drwy glicio ar y botwm newid iaith ar y bar llywio.
Sgrîn lawn Sgrîn lawn Mae modd gwylio'r adnoddau ar sgrîn lawn. Bydd hyn yn arbennig o ddefnyddiol i athrawon sy'n dymuno dangos y cynnwys ar fwrdd gwyn rhyngweithiol.


Copyright © 2015 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.