Something has gone wrong
We can't turn on notifications at the moment. Please try again.

Tha sinn air ar Poileasaidh Prìobhaideachd is Cookies ùrachadh

Tha atharrachaidhean mòra a’ gabhail àite co-cheangailte ri do chòraichean dàta.

Tha sinn air ar Poileasaidh Prìobhaideachd is Cookies ùrachadh gus gabhail ri na h-atharrachaidhean seo agus tha sinn airson innse dhut dè a tha seo a’ ciallachadh dhut...

D’ fhiosrachadh is do phrìobhaidheachd

Tha sinn air na duilleagan a tha a’ mìneachadh mar a bhios sinn a’ cruinneachadh agus a’ cleachdadh do dhàta pearsanta ùrachadh. Faigh a-mach tuilleadh mun t-seòrsa fiosrachaidh a bhios sinn a’ cruinneachadh, mar a bhios sinn ga chleachdadh agus mu do roghainnean.

Ciamar a bhios sibh a’ cumail m’ fhiosrachadh sàbhailte?

Seataidhean cookie agus brobhsair

Ma thu thu airson faighinn a-mach mar is urrainn dhut smachd a chumail air cookies air làraich a’ BhBC, gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air na duilleagan seo agus leigidh seo dhut taghadh dè a tha thu ag iarraidh (no dè nach eil thu ag iarraidh).

Ciamar a ghabhas mi smachd air na cookies agam?

A’ cruthachadh agus a’ cleachdadh do chunntas

Tha e a-nise nas fhasa dhut smachd a chumail air do sheataidhean ma tha cunntas BBC agad. Tha dòigh ùr againn cuideachd a leigeas le pàrantan no le neach-cùraim an cuid chloinne a chlàradh agus an dàta aca a chumail sàbhailte.

Ciamar a dh’ùraicheas mi fiosrachadh mo chunntais?
Tagh cànan: EnglishCymraeg