Something has gone wrong
We can't turn on notifications at the moment. Please try again.

Rydyn ni wedi diweddaru ein Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Mae yna newidiadau mawr yn digwydd i'ch hawliau o ran data.

Rydyn ni wedi diweddaru ein Polisi Preifatrwydd a Chwcis er mwyn adlewyrchu’r newidiadau yma ac rydyn ni eisiau gadael i chi wybod yn union beth mae hyn yn ei olygu i chi a’ch data...

Eich gwybodaeth a’ch preifatrwydd

Rydyn ni wedi diweddaru'r tudalennau sydd yn egluro sut rydyn ni'n casglu a defnyddio eich data personol. Dysgwch fwy ynglŷn â'r math o wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu, sut rydyn ni'n ei defnyddio a'ch dewisiadau chi.

Sut ydych chi’n cadw fy ngwybodaeth yn ddiogel?

Gosodiadau porwr a chwcis

Os hoffech chi wybod sut y gallwch chi reoli cwcis ar safleoedd y BBC, yna mae'r tudalennau yma yn rhoi mwy o wybodaeth fel y gallwch chi benderfynu beth rydych chi ei eisiau (a ddim ei eisiau).

Sut ydw i’n cymryd rheolaeth o gwcis?

Creu a defnyddio’ch cyfrif

Rydyn ni wedi ei gwneud hi’n haws i chi reoli eich gosodiadau os oes gennych chi gyfrif BBC. Rydyn ni hefyd wedi lansio ffordd hawdd i rieni neu warchodwyr i gofrestru plant, gan gadw eu data yn ddiogel.

Sut ydw i’n diweddaru manylion fy nghyfrif?
Newid iaith: EnglishGàidhlig