Pam fod fy sylw neu gynnwys wedi cael ei ddileu?

Diweddarwyd y dudalen: 22 Hydref 2018

Mae yna ddau reswm pam fod eich sylw neu gynnwys wedi cael ei ddileu o wefan neu ap y BBC:

1. Mae rhywun wedi cwyno ei fod yn torri rheolau'r BBC.
2. Mae ein hidlwyr adolygu neu adolygwyr wedi sylwi arno.

Darllenwch fwy am sut rydyn ni'n adolygu yma.

Os ydyn ni'n dileu unrhyw un o'ch sylwadau neu ddarn o gynnwys, byddwn ni'n eich e-bostio i egluro pam. 'Dyw hi ddim yn bosib i adolygydd ddileu sylw heb greu e-bost yn awtomatig sy'n egluro hyn. Mae hyn yn sicrhau tegwch.

Weithiau byddwch yn derbyn ymateb personol i ddweud pam fod y sylw wedi cael ei ddileu. Ond allwn ni ddim gwneud hyn bob tro.

Os ydych chi wedi darllen yr e-bost ac yn anghytuno â'r penderfyniad, yna gallwch wneud apêl. Dysgwch sut i apelio yma.

Newid iaith: EnglishGàidhlig