Dè na còraichean a th' agam?

Air ùrachadh: 25 An Cèitean 2018

'S e Riaghailtean Coitcheann Dìon Dàta, GDPR air a ghiorrachadh, aon de h-atharrachaidhean as motha a tha air a thighinn air lagh prìobhaideachd dàta sna bliadhnaichean a chaidh seachad. Tha e air a dhealbh gus smachd a thoirt dhut air mar a tha d’ fhiosrachadh air a chruinneachadh agus air a chleachdadh le buidhnean.

Tha do dhàta cudromach

Tha sinn airson do chuideachadh ann a bhith a’ tuigsinn na còraichean a tha seo agus an cleachdadh ann an dòigh fhurasta. Gheibhear iad san liosta gu h-ìosal cuide ri tuilleadh taic ma tha sin a dhìth.

Tagh cànan: EnglishCymraeg