Pam nad yw’n derbyn fy nghyfeiriad e-bost?

Diweddarwyd y dudalen: 20 Ionawr 2017

Dyma ddau beth i’w gwirio:

  1. Gwiriwch fod y fformat yn gywir, heb fylchau na gwallau teipio.
  2. Ydych chi'n rhoi cyfeiriad e-bost rydych chi wedi ei gofrestru gyda'r BBC yn barod? Os felly, gallwch fewngofnodi. Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, gallwch ei newid o'r dudalen lle’r ydych chi’n mewngofnodi.

Cofiwch, os ydych chi dan 13 oed bydd angen i chi gofrestru gydag enw defnyddiwr, nid cyfeiriad e-bost.

Newid iaith: EnglishGàidhlig