Beth sy’n digwydd i'r sylwadau rwy’n eu cyhoeddi ar y BBC?

Diweddarwyd y dudalen: 30 Ebrill 2018

Mae hynny’n dibynnu ar bwy ydych chi a lle rydych chi’n eu cyhoeddi nhw.

what_happens_to_comments_once_i_post_them.png

Os ydych chi’n blentyn yn cyhoeddi ar safle plant...

Byddwn yn darllen y sylw cyn ei gyhoeddi i wneud yn siŵr nad yw’n torri’n rheolau.

Os ydych chi’n oedolyn yn cyhoeddi ar safle i oedolion (fel safle BBC News)...

Bydd eich sylw fel arfer yn ymddangos yn syth, os nad yw'n cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi. Os bydd rhywun yn ei riportio, byddwn yn ei ddarllen i weld a yw’n torri ein rheolau gwneud sylwadau a llwytho i fyny.

Darllenwch fwy am adolygu cyn cyhoeddi yn "Beth yw adolygu sylwadau?"

Os yw eich sylw’n torri’r rheolau...

Byddwn yn ei ddileu ac yn anfon e-bost atoch yn egluro pam. Gallwch apelio. Darllenwch ein rheolau ynglŷn â gwneud sylwadau a llwytho i fyny yma. A darllenwch fwy ynglŷn â pham bod eich sylw neu uwchlwythiad wedi cael ei ddileu yma.

Sut mae dileu sylw rydw i wedi’i gyhoeddi?

Bydd angen i chi e-bostio Central-communities-team@bbc.co.uk a gofyn iddynt gael gwared â'r sylw, gan egluro pam. Fodd bynnag, allwn ni ddim gwarantu y bydd y sylw yn cael ei ddileu.

Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd rydyn ni’n delio â’ch cyfraniadau yma.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd llawn i gael gwybod mwy am beth rydyn ni'n ei wneud â'ch sylwadau.

Darllenwch ein Telerau Defnyddio llawn i gael gwybod mwy am yr hyn y gallwn ei wneud â’ch sylwadau a beth na allwch ei ddweud yn eich sylwadau.

Newid iaith: EnglishGàidhlig