Pa negeseuon e-bost a chylchlythyrau fydd y BBC yn eu hanfon ata’ i?

Diweddarwyd y dudalen: 15 Mai 2019

Pan fyddwch yn cofrestru gyda'r BBC, rydym yn gofyn am ganiatâd i gysylltu â chi i roi manylion am gynnwys a gwasanaethau’r BBC sydd ar gael yn eich rhanbarth.

Byddwch yn derbyn cylchlythyrau rheolaidd ynglŷn â'r rhaglenni, gwasanaethau a phrofiadau diweddaraf ar draws y BBC. Ac weithiau, byddwn yn personoli eich cylchlythyr yn ôl sut rydych chi wedi defnyddio gwefannau ac apiau'r BBC pan ydych chi wedi mewngofnodi. I wneud hynny byddwn yn defnyddio gwybodaeth fel eich lleoliad, yr hyn rydych chi wedi ei weld ar BBC Ar-lein a phethau rydych chi wedi dweud wrthym rydych chi’n eu hoffi pan oeddech chi wedi mewngofnodi. Cewch ragor o wybodaeth am bersonoleiddio yma.

Oes gennych chi ddiddordeb? Gallwch hefyd danysgrifio i'r cylchlythyrau yma.

Cofia, os wyt ti o dan 16, bydd rhaid i ti gael caniatâd rhiant neu warchodwr.

How can I control the emails BBC sends me v4

Tu allan i'r DU?

Os ydych chi wedi rhoi caniatâd ar wahân i'n cangen fasnachol, BBC Global News (er enghraifft, er mwyn derbyn newyddion dyddiol BBC.com), efallai y byddan nhw hefyd yn cysylltu â chi ynglŷn â chynnyrch a gwasanaethau masnachol y BBC.

Cylchlythyrau eraill y gallwch chi danysgrifio iddynt

Mae yna gylchlythyrau ynghylch sianeli a rhaglenni penodol y BBC hefyd. Ewch i dudalennau y sianeli a’r rhaglenni perthnasol i gael gwybod sut i danysgrifio.

Ddim eisiau derbyn cylchlythyr erbyn hyn?

Gallwch ddad-danysgrifio. Cliciwch ar y ddolen “Dad-danysgrifio” ar waelod unrhyw un o gylchlythyrau’r BBC.

Mae rhai negeseuon e-bost yn hanfodol

Er enghraifft, negeseuon i ailosod eich cyfrinair neu ddilysu eich cyfeiriad e-bost. Ni fyddwn yn anfon y negeseuon hyn atoch chi oni bai fod gwir angen gwneud hynny.

Mae eich data yn gyfrinachol

Pan fyddwn ni’n defnyddio sefydliadau eraill i anfon cylchlythyrau ar ein rhan, bydd eich cyfeiriad e-bost wedi ei warchod bob amser, a byth yn cael ei rannu er budd masnachol.

Newid iaith: EnglishGàidhlig