Beth yw hysbysiadau?

Diweddarwyd y dudalen: 19 Rhagfyr 2018

Pa fath o hysbysiadau fydda’ i’n eu cael?

Ar hyn o bryd, gallwn ni roi hysbysiadau i chi ynglŷn â phenodau newydd o raglenni rydych chi wedi eu hychwanegu i BBC iPlayer.

Mae hysbysiadau wedi eu personoleiddio ar gyfer gwasanaethau eraill, fel adrannau tywydd, plant, newyddion a chwaraeon y BBC, ar y gweill hefyd.

Fydda’ i’n cael hysbysiadau ar wefan y BBC ac yn apiau’r BBC?

Ar hyn o bryd, yr unig ffordd o weld eich hysbysiadau personol ar wefan y BBC yw drwy glicio ar y gloch ar frig unrhyw un o dudalennau'r BBC. Bydd rhain wedi eu seilio ar betha rydych chi wedi eu hychwanegu, fel rhaglenni teledu.

Ni allwch gael hysbysiadau wedi eu personoleiddio yn seiliedig ar bethau rydych chi wedi eu hychwanegu yn unrhyw un o apiau'r BBC ar hyn o bryd. Ond rydym yn gweithio ar y mater, felly cadwch olwg am fanylion.

Newid iaith: EnglishGàidhlig