Fydd cyfrinair fy nghyfrif BBC yn cael ei storio ar fy nyfais symudol?

Diweddarwyd y dudalen: 26 Ebrill 2018

Na. Ond er mwyn ei gwneud hi'n haws i fwynhau eich holl gynnwys BBC, dydyn ni ddim eisiau gofyn i chi am eich cyfrinair bob tro rydych chi'n defnyddio ap BBC ar eich dyfais symudol.

Felly unwaith rydych chi wedi mewngofnodi'r llwyddiannus i un o apiau'r BBC ar eich ffôn neu dabled, rydyn ni'n hysbysu ein apiau eraill o hyn. Unwaith rydyn ni wedi gwirio eich cyfrinair ar y ddyfais, fyddwn ni ddim yn gofyn amdano bob tro rydych chi'n mewngofnodi.

Dydyn ni ddim yn storio eich cyfrinair unrhyw le ar eich dyfais, dim ond y ffaith eich bod chi wedi rhoi'r un cywir i ni. A peidiwch â phoeni - dydyn ni ond yn rhannu'r wybodaeth yma rhwng apiau'r BBC.

Eisiau allgofnodi o holl apiau'r BBC?

Os ydych chi eisiau i ni anghofio eich bod wedi mewngofnodi ar ddyfais, allgofnodwch o unrhyw ap BBC a dewis "Sign out of all BBC apps on this device". Bydd hyn yn eich allgofnodi o bob ap BBC ar eich dyfais a bydd yn rhaid i chi roi eich cyfrinair er mwyn mewngofnodi eto.

Newid iaith: EnglishGàidhlig