Rydw i'n cael trafferth ychwanegu fy nghod post cartref

Diweddarwyd y dudalen: 12 Mehefin 2017

Yn gyntaf, sicrhewch eich bod chi'n ei deipio’n gywir, heb unrhyw wall.

Os nad yw hynny'n helpu, mae'n debyg mai'r rheswm yw bod eich cyfeiriad yn eithaf newydd, ac felly nad yw eich cod post wedi ymddangos yn ein system eto. Yn yr achos hwnnw, rhowch god post lleol arall am y tro. Gallwch bob amser ei ddiweddaru yn nes ymlaen yng ngosodiadau eich cyfrif BBC. Gallwch ddysgu sut mae gwneud hynny ar y dudalen "Sut ydw i'n newid fy nghod post?"

Cofiwch, mae angen i chi roi cod post eich cartref. A dim ond codau post yn y Deyrnas Unedig, Guernsey, Ynys Manaw a Jersey rydym yn eu derbyn.

Newid iaith: EnglishGàidhlig