Rydw i'n cael trafferth gyda fy enw defnyddiwr

Diweddarwyd y dudalen: 1 Chwefror 2018

Dyma rai pethau i’w gwirio:

1. Gwiriwch fod y fformat yn gywir, heb fylchau na gwallau teipio.

2. Ceisiwch ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost yn lle. Maen rhaid i unrhyw un sy’n 13 neu hŷn fewngofnodi gyda’i gyfeiriad e-bost, ac nid enw defnyddiwr. Os yw hynny'n gweithio, cofiwch ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost pryd bynnag y byddwch chi'n mewngofnodi o hyn ymlaen.

3. Ydych chi'n siŵr eich bod chi'n rhoi’r enw defnyddiwr a ddefnyddioch i gofrestru gyda'r BBC?

Ydych chi’n 13 oed neu hŷn?

Dim ond ar gyfer pobl sy’n iau na 13 oed mae enwau defnyddiwr bellach. Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n 13 neu hŷn fewngofnodi gyda’u cyfeiriad e-bost yn lle.

Felly, os ydych chi’n 13 oed neu hŷn ac yn cael trafferth mewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr, ceisiwch ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost yn lle. Efallai eich bod chi wedi ei ychwanegu at eich cyfrif BBC ryw dro.

Newid iaith: EnglishGàidhlig