Rydw i'n cael trafferth gyda fy nghyfrinair

Diweddarwyd y dudalen: 16 Awst 2017

Cofiwch, mae angen i’ch cyfrinair gynnwys:

  • Wyth neu ragor o nodau cyfrifiadurol
  • O leiaf un llythyren
  • O leiaf un rhif neu symbol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofio'ch cyfrinair newydd ar gyfer y tro nesaf, ond peidiwch â'i ysgrifennu yn unrhyw le rhag ofn i rywun ddod o hyd iddo.

Methu cofio eich cyfrinair?

Bydd angen i chi ailosod eich cyfrinair. Dyma sut i wneud:

  1. Ewch i’r dudalen Rydw i wedi anghofio fy nghyfrinair
  2. Pan ddaw'r cais, rhowch yr e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru gyda'r BBC. (Os gwnaethoch chi gofrestru â chyfeiriad e-bost ffug, ni fyddwch chi’n gallu newid eich cyfrinair, felly bydd rhaid i chi gofrestru am gyfrif newydd.)
  3. Byddwn yn anfon neges e-bost atoch wedyn gyda dolen i ailosod eich cyfrinair.
  4. Pan fyddwch yn cael y neges e-bost honno, cliciwch ar y ddolen a byddwch yn mynd i dudalen lle gallwch greu cyfrinair newydd.

Cofiwch eich cyfrinair newydd ar gyfer y tro nesaf, ond peidiwch â’i ysgrifennu yn unrhyw le rhag i rywun ddod o hyd iddo.

Methu dod o hyd i'r e-bost?

Gwiriwch eich ffolder sothach neu sbam. Efallai y bydd y neges wedi cael ei rhoi yno gan hidlydd sbam gorfrwdfrydig.

Dal yn methu dod o hyd iddi?

Dilynwch y camau uchod eto i gael e-bost newydd.

Dan 13 oed?

Ymddiheuriadau, ond ni allwch ailosod eich cyfrinair os ydych chi wedi ei anghofio. Yn hytrach, bydd angen i chi gofrestru i gael cyfrif BBC newydd.

Cofiwch eich cyfrinair y tro hwn, ond peidiwch â’i ysgrifennu yn unrhyw le rhag i rywun ddod o hyd iddo.

Newid iaith: EnglishGàidhlig