Rydw i'n cael trafferth gyda fy nghyfrinair

Diweddarwyd y dudalen: 20 Awst 2020

Cofiwch, mae'n rhaid i'ch cyfrinair gynnwys:

  • Wyth neu ragor o nodau cyfrifiadurol
  • O leiaf un llythyren
  • O leiaf un rhif neu symbol

Cofiwch eich cyfrinair newydd ar gyfer y tro nesaf, ond peidiwch â’i ysgrifennu yn unrhyw le rhag i rywun ddod o hyd iddo.

Methu cofio eich cyfrinair?

Bydd angen i chi ei ailosod. Dyma sut:

  1. Ewch i'r dudalen I've forgotten my password
  2. Rhowch yr e-bost gafodd ei ddefnyddio pan wnaethoch chi gofrestru gyda'r BBC. (Os wnaethoch chi gofrestru gydag e-bost ffug, fyddwch chi methu newid eich cyfrinair, felly bydd rhaid i chi gofrestru am gyfrif newydd.)
  3. Byddwn ni wedyn yn anfon e-bost atoch chi gyda dolen i ailosod eich cyfrinair.
  4. Pan gewch chi'n e-bost, dilynwch y ddolen ac fe ewch chi i dudalen lle gallwch greu cyfrinair newydd.

Cofiwch eich cyfrinair newydd ar gyfer y tro nesaf, ond peidiwch â’i ysgrifennu yn unrhyw le rhag i rywun ddod o hyd iddo.

Methu dod o hyd i'r e-bost?

Efallai ei fod wedi cael ei roi yn eich mewnflwch sothach.

Dal methu dod o hyd iddo?

Dilynwch y camau uchod eto i gael e-bost newydd?

O dan 13 oed?

Yn anffodus, galli di ddim ail-osod y cyfrinair os wyt ti wedi ei anghofio. Bydd rhaid i ti gofrestru am gyfrif BBC newydd yn lle.

Cofia dy dyfrinair newydd y tro yma, ond paid â’i ysgrifennu yn unrhyw le rhag i rywun ddod o hyd iddo.

Newid iaith: EnglishGàidhlig