Rydw i'n cael trafferth gyda fy nghyfeiriad e-bost

Diweddarwyd y dudalen: 21 Chwefror 2018

Dyma rai pethau i’w gwirio:

1. Gwiriwch fod y fformat yn gywir, heb fylchau na gwallau teipio.

2. Ydych chi'n rhoi’r cyfeiriad e-bost a ddefnyddioch i gofrestru gyda'r BBC? Os oedd hynny gryn amser yn ôl, fe allai fod yn hen gyfeiriad nad ydych chi'n ei ddefnyddio mwyach.

3. Wnaethoch chi gofrestru pan oeddech chi dan 13 oed? Os felly, efallai eich bod chi wedi cofrestru gydag enw defnyddiwr, nid cyfeiriad e-bost. Ceisiwch fewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr.

4. Os nad ydych chi wedi defnyddio eich cyfrif yn y ddwy flynedd ddiwethaf, efallai ein bod ni wedi ei nodi fel un nad yw'n cael ei ddefnyddio neu hyd yn oed wedi ei ddileu, yn unol â'n polisi preifatrwydd. Ewch i'ch mewnflwch i weld os ydyn ni wedi anfon e-byst ynglŷn â hyn yn ddiweddar.

Cael trafferth dilysu eich e-bost?

Gallwch gael help i ddilysu eich e-bost yma.

Newid iaith: EnglishGàidhlig