Sut i gofrestru am gyfrif plentyn

Diweddarwyd y dudalen: 26 Mawrth 2018

Os ydych chi’n blentyn, rhiant neu warchodwr, mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr nad ydych chi wedi mewngofnodi i gyfrif BBC arall yn barod ar y ddyfais rydych chi’n ei ddefnyddio.

Sut i weld os ydych chi wedi mewngofnodi yn barod

1. Edrychwch ar ben y dudalen yma. Ydych chi’n gweld “Eich cyfrif” neu enw arddangos ger logo’r BBC? Mae hyn yn golygu eich bod chi wedi mewngofnodi i gyfrif BBC arall yn barod.

2. Cliciwch “Eich cyfrif” neu’r enw arddangos.

3. Ar y dudalen nesaf, cliciwch "Allgofnodi". Os ydych chi ar ddyfais symudol, efallai y bydd rhaid i chi glicio ar y ddewislen gyntaf.

Yna cofrestwch am gyfrif plentyn

Unwaith rydych chi wedi allgofnodi o unrhyw gyfrif BBC arall, gallwch gofrestru am gyfrif plentyn. Dyma sut:

1. Ar unrhyw un o wefannau’r BBC, cliciwch ar “Mewngofnodi” ar ben y dudalen. Mae hwn ger logo’r BBC.

2. Ar y sgrin nesaf, cliciwch ar “Cofrestru nawr”.

3. Yna dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i roi eich manylion.

4. Os wyt ti yn iau na 13 oed, bydd rhaid i ti ofyn i dy riant neu warchodwr greu cyfrif BBC i ti. Bydd rhaid i ti ddewis enw defnyddio a chyfrinair. Gwna’n siŵr dy fod ti’n cofio rhain. Os wyt ti’n anghofio dy gyfrinair, ni fyddi di’n gallu ei ail-osod. Mae hyn yn golygu y bydd rhaid i ti ofyn i dy riant neu warchodwr i greu cyfrif newydd.

Rhoi’r rheolaeth i'r rhieni

Unwaith maen nhw wedi cofrestru am gyfrif BBC, mae angen i blant dan 13 oed gael caniatâd gan riant neu warchodwr cyn bod modd:

  • Rhoi sylwadau neu ddefnyddio eu henw arddangos ar gyfer unrhyw beth cyhoeddus
  • Cael BBC mwy personol, gyda phethau fel argymhellion
  • Cael hysbysiadau am y pethau maent yn eu hoffi.

Cewch ragor o wybodaeth am ganiatâd i blant yma.

Newid iaith: EnglishGàidhlig