Sut mae’r BBC yn cael ei wneud yn bersonol i mi?

Diweddarwyd y dudalen: 8 Hydref 2020

Ar dudalen Hafan y BBC

I addasu tudalen Hafan y BBC ar eich cyfer chi, mae'n rhaid i chi fewngofnodi. Yna gallwch ychwanegu pynciau sydd o ddiddordeb i chi a gosod eich lleoliad ar gyfer tywydd a newyddion lleol.

Byddwn hefyd yn argymell rhaglenni teledu y byddwch, yn ein barn ni, yn eu mwynhau, ac weithiau yn dangos straeon wedi eu seilio ar y mathau o bethau rydych chi yn eu darllen, eu gwylio neu wrando arnyn nhw.

Ar BBC iPlayer

Pan fyddwch wedi mewngofnodi, byddwn yn argymell rhaglenni rydyn ni’n meddwl y byddwch yn eu mwynhau, ar sail beth rydych eisoes wedi’i wylio. Chwiliwch am raglen sydd yn yr “Argymhellion i chi”.

Byddwn hefyd yn cofio faint rydych wedi’i wylio o raglen. Felly gallwch barhau o ble roeddech chi wedi cyrraedd, hyd yn oed ar ddyfais arall.

Ar BBC Sounds

Gallwch ddarganfod synau newydd gyda'n hargymellion ar-alw sydd wedi eu dewis yn arbennig ar eich cyfer chi.

Bydd gennych chi hefyd fynediad un tap i benodau newydd o bodlediadau a rhaglenni radio'r BBC, a gallwch hefyd arbed penodau neu glipiau er mwyn gwrando arnyn nhw nes ymlaen.

Ar BBC Sport

Mae My Sport yn ffordd hawdd o gael y wybodaeth a’r sgoriau diweddaraf ar gyfer y chwaraeon a’r timau rydych yn eu hoffi.

Dewiswch o blith dros 300 o destunau chwaraeon i greu eich tudalen My Sport eich hun. A mewngofnodwch i gael mynediad iddi ar eich holl ddyfeisiau.

Hefyd, gallwch ddewis derbyn hysbysiadau am Bêl-droed, Formula 1, Criced, Rygbi'r Undeb, Rygbi’r Gynghrair a'r Newyddion Chwaraeon diweddaraf.

Yn eich cyfrif

Gallwch weld sut ydych chi wedi ymwneud â'r BBC - fel y rhaglenni rydych chi wedi ei wylio ar iPlayer neu bodlediadau rydych chi wedi gwrando arnyn nhw yn Sounds - yn hafan eich cyfrif BBC.

Ar ap BBC+

Byddwn ni'n argymell clipiau fideo a phethau eraill efallai y byddwch yn eu mwynhau, wedi eu seilio ar beth rydych chi wedi ei wylio a beth mae pobl â thâst debyg yn ei fwynhau.

Byddwn ni hefyd yn cofio faint o glip rydych chi wedi ei wylio. Felly gallwch ail-dechrau yn union o lle roeddech chi wedi cyrraedd, hyd yn oed ar ddyfais gwahanol.

Ar BBC Children’s

Gall plant ychwanegu eu hoff sioeau a thestunau. Wedyn, byddant yn ymddangos ar frig tudalennau CBBC a CBeebies, gan ei gwneud yn haws dod o hyd iddyn nhw.

Ar ap BBC Bitesize

Gallwch ychwanegu'r pynciau rydych yn eu hastudio a’ch lleoliad i greu eich profiad dysgu personol eich hun.

Cadwch eich llygaid ar agor

Rydym bob amser yn ychwanegu ffyrdd newydd o wneud y BBC yn bersonol i chi. Felly cadwch olwg allan amdanyn nhw ar draws y BBC.

Newid iaith: EnglishGàidhlig