Sut mae mewngofnodi trwy fy nheledu?

Diweddarwyd y dudalen: 5 Hydref 2018

Gallwch fewngofnodi ar y rhan fwyaf o setiau teledu trwy ddefnyddio ap BBC iPlayer. Mae hyn i roi profiad mwy personol i chi, ac i sicrhau ein bod ni'n gwneud rhywbeth i bawb. Mwy o wybodaeth ynglŷn â pham rydyn ni'n gofyn i chi fewngofnodi.

Er mwyn mewngofnodi, yr unig beth sydd ei angen arnoch yw:

Dilynwch y camau yma er mwyn mewngofnodi ar eich teledu

 1. Agorwch ap y BBC iPlayer ar eich teledu.
 2. Dewiswch “Mewngofnodi”. Medrwch ddod o hyd i hwn yn Gosodiadau neu trwy ddewis yr eicon "Mewngofnodi" yn y fwydlen.
 3. Fe welwch dudalen gyda chyfarwyddiadau a chod 8 nod o hyd.
 4. Nawr, ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur, ewch i ymweld â www.bbc.com/account/tv
 5. Os nad ydych eisoes wedi mewngofnodi ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur, fe holir i chi fewngofnodi i'ch cyfrif BBC. Heb gyfrif BBC hyd yma? Cliciwch ar “Cofrestru” yn hytrach na “Mewngofnodi”.
 6. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur, byddwn yn holi i chi nodi'r cod 8 nod a ddangosir ar eich teledu.
 7. Rhowch y cod 8 nod sydd ar eich teledu, ac yna gwasgwch “Cadarnhau” ac yna arhoswch am ychydig i'ch teledu adnewyddu. Dim ond rhyw 10 eiliad ddylai hyn gymryd.
 8. Bydd eich teledu yn dweud wrthych pan fydd hyn wedi ei wneud. Medrwch wedyn osod eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur o'r neilltu a mynd ati i wylio'r teledu.

Beth os na fydd y teledu yn gweithio?

Dyma ambell beth i'w gadarnhau:

 • Gwnewch yn siŵr mai dim ond un person sy'n ceisio mewngofnodi gyda'r cod. Os bydd dau neu ragor o bobl yn ceisio defnyddio'r un cod, wnaiff e ddim gweithio.
 • Mae pob cod yn unigryw ac yn dod i ben ar ôl 60 munud. Os yw wedi bod ar eich sgrin deledu ers mwy na 60 munud, bydd angen i chi wasgu "Nôl" ac yna "Mewngofnodi" ar eich teledu er mwyn cael cod newydd.
 • Dylai'r cod fod yn 8 nod o hyd. Gwnewch yn siŵr nad yw'n hirach nac yn fyrrach.
 • Os welwch chi neges yn dweud "Mae'n ddrwg gennym, mae rhywbeth o'i le ar hyn o bryd. Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen" sy'n golygu ein bod yn cael trafferthion technegol. Bydd angen i chi roi cynnig arall arni yn nes ymlaen.

Rwy'n cael trafferth gyda fy nghyfrif

Mynnwch gip ar y tudalennau canlynol er mwyn cael cymorth ar sut i gofrestru, sut mae mewngofnodi, a sut i ddiweddaru manylion eich cyfrif.

Newid iaith: EnglishGàidhlig