Sut ydw i’n defnyddio ac yn rheoli fy hysbysiadau?

Diweddarwyd y dudalen: 20 Ionawr 2017

Gallwch weld eich hysbysiadau lle bynnag rydych chi ar wefan y BBC, drwy glicio’r gloch ar frig y dudalen.

How_to_use_my_notifications_1.png

Sawl hysbysiad fydda i’n ei gael?

Mae hynny’n dibynnu ar sawl rhaglen, artist cerddoriaeth a rhestr chwarae rydych chi wedi eu hychwanegu. Po fwyaf y byddwch chi'n eu hychwanegu, y mwyaf o hysbysiadau gewch chi.

Am ba mor hir fydd fy hysbysiadau i ar gael?

Byddant yn aros yn eich panel hysbysiadau am bum diwrnod ar ôl iddynt ymddangos.

Os yw eich panel hysbysiadau yn wag, mae hynny’n golygu nad oes unrhyw beth newydd yno i chi, neu eich bod wedi eu diffodd yn eich gosodiadau

Sut ydw i’n rheoli fy hysbysiadau?

Yn gyntaf, agorwch eich panel hysbysiadau drwy glicio ar y gloch ar frig y dudalen. Yna cliciwch ar yr eicon “Gosodiadau” a byddwch yn gallu troi eich hysbysiadau BBC iPlayer a BBC Music ymlaen neu i ffwrdd.

How to use my notifications

Alla’ i ddiffodd hysbysiadau gan raglen neu artist penodol?

Ddim eto. Ar hyn o bryd, dim ond galluogi neu ddiffodd hysbysiadau gan wasanaethau arbennig y BBC, fel BBC iPlayer neu BBC Music, y mae modd i chi ei wneud.

Os bydda’ i’n diffodd hysbysiadau, a fydd hynny’n effeithio ar yr hyn rydw i wedi ei ychwanegu?

Na fydd, bydd unrhyw beth rydych chi wedi ei ychwanegu yn dal yno.

Newid iaith: EnglishGàidhlig