Help gyda chyfrifon plant

Diweddarwyd y dudalen: 27 Mawrth 2018

Gall plant o unrhyw oedran sefydlu cyfrif BBC. Ond i'w cadw'n ddiogel, mae angen i blant dan 13 oed gael caniatâd gan riant neu warchodwr cyn bod modd iddyn nhw wneud pethau penodol, fel gwneud sylwadau ar fyrddau neges.

Mae yna ddwy ffordd i gael caniatâd:

  • Gall rhiant neu warchodwr gofrestru cyfrif newydd i blentyn a gosod caniatâd yno, neu:
  • Gall plentyn gysylltu cyfrif gyda chyfrif BBC rhiant neu warchodwr a gofyn am ganiatâd. Byddwn ni'n gofyn am y cyfeiriad e-bost mae eu rhiant neu warchodwr yn ei ddefnyddio i fewngofnodi i'r BBC. Yna byddwn ni'n anfon e-bost er mwyn iddyn nhw ddewis beth gall y plentyn ei ddefnyddio.

Gallwch ddysgu sut i wneud hyn, a mwy, drwy glicio'r dolenni isod.

Os ydych chi o dan 18 oed a thu allan i’r DU...

Tu allan i'r DU, ni fydd cyfrif y BBC yn rhoi mynediad i gynnwys plant, hyd yn oed os ydych chi’n cofrestru ar gyfer cyfrif BBC i blant. Gofynnwn i chi beidio â chreu cyfrif os ydych chi tu allan i'r DU ac o dan 18, neu efallai bydd y cyfrif yn cael ei ddileu.

Newid iaith: EnglishGàidhlig