Help gyda chyfrifon plant

Diweddarwyd y dudalen: 19 Awst 2020

Cyfrifon BBC i blant

Gall plant o unrhyw oedran sefydlu cyfrif BBC. Ond i'w cadw'n ddiogel, mae angen i blant dan 13 oed gael caniatâd gan riant neu warchodwr cyn bod modd iddyn nhw wneud pethau penodol, fel gwneud sylwadau ar fyrddau neges.

Gallwch osod caniatâd pan ydych chi'n creu'r cyfrif gyntaf. Dilynwch y cyfarwyddiadau.

Os ydych chi eisiau rheoli caniatâd rhywbryd eto, mae hi'n hawdd os oes gennych chi eich dau gyfrifon BBC. Fel hyn, gallwch chi gysylltu cyfrif eich plentyn yn hawdd i'ch un chi, a gosod caniatâd oddi yno unrhyw bryd. Os nad oes gennych chi eich cyfrif eich hun, gallwch gofrestru am un. Mae'n hawdd a chyflym i'w wneud.

Ond nid oes rhaid i chi gael cyfrif BBC er mwyn rheoli caniatâd. Pan fydd eich plentyn yn ceisio gwneud rhywbeth newydd ar wefan y BBC, fel rhoi sylw ar wefannau i blant, byddwn ni'n gofyn iddyn nhw gael caniatâd gennych chi. Byddwch chi'n derbyn e-bost, neu gallwch reoli caniatâd eich plentyn yma.

Dysgwch fwy am sut i wneud hyn, a mwy, drwy ddilyn y dolenni isod.

Proffiliau plant ar iPlayer

Ar iPlayer, gall blant fewngofnodi gyda'u cyfrif BBC eu hunain. Neu, fel rhiant neu warchodwr, gallwch ychwanegu proffil plentyn i'ch cyfrif chi yn lle.

Dim ond cynnwys iPlayer ar gyfer plant dan 13 oed mae proffiliau plant yn eu dangos, felly gall eich plant chwilio drwy raglenni ar y teledu yn ddiogel. Fel gyda chyfrif, mae proffil yn golygu y byddan nhw'n derbyn argymhellion wedi eu personoleiddio, ac yn gallu ail-ddechrau rhaglenni o ble'r oedden nhw wedi cyrraedd. Ond yn wahanol i gyfrif, 'dyw ond yn gweithio ar iPlayer ar y teledu, ac ni fyddan nhw'n gallu mewngofnodi i rannau eraill o'r BBC.

Dysgwch fwy am ddechrau profiad eich plentyn ar iPlayer.

Os ydych chi o dan 16 oed a thu allan i’r DU...

Ni fyddwch chi'n gallu cofrestru cyfrif neu broffil BBC os ydych chi tu allan i'r DU ac o dan 16 oed. Os ydych chi tu allan i'r DU, ac â chyfrif plentyn yn barod, ni fydd yn darparu'r un mynediad i'r cynnwys penodol i blant sydd ar gael yn y DU.

Newid iaith: EnglishGàidhlig