CA3 Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Cyfres o fideos ar gyfer athrawon yng Nghymru, sy’n cynnig awgrymiadau a chyngor ymarferol ar sut i gynnwys y fframwaith cymhwysedd digidol yn eu gwersi CA3.

Please click or tap here to access this series in English.

Dinasyddiaeth

Hunaniaeth, delwedd ac enw da
video
Iechyd a lles
video
Hawliau digidol, trwyddedu a pherchenogaeth
video
Ymddygiad ar-lein a seibr-fwlio
video

Rhyngweithio a chydweithio

Cyfathrebu
video
Cydweithio
video
Storio a rhannu
video

Cynhyrchu

Cynllunio, cyrchu a chwilio
video
Creu
video
Gwerthuso a gwella
video

Data a meddwl cyfrifiadurol

Datrys problemau a modelu
video
Llythrennedd gwybodaeth a data
video