Storio a rhannu

Yn y ffilm fer hon i athrawon mae Jennifer Jones yn siarad am y pwysigrwydd o annog myfyrwyr i storio ffeiliau mewn modd trefnus fel y gellir dod o hyd iddynt yn hawdd.

Mae hi'n cymharu trefniadaeth ddigidol dda gyda bod yn drefnus yn y byd go iawn - mewn tŷ taclus mae gan bob peth ei le ac mae'n hawdd dod o hyd i bethau.

Nodiadau athrawon

Dylai athrawon gael y dysgwyr i ddefnyddio system syml a chyson wrth drefnu'r ffolderi lle maen nhw'n cadw eu gwaith fel ei bod hi'n hawdd dod o hyd i ffeiliau. Mae rhoi enwau addas i'r ffolderi a'r ffeiliau yn ei gwneud hi'n hawdd gweithio allan beth yw eu cynnwys.

Gellir rhannu'r ffolderi yn is-ffolderi er mwyn gwneud pethau'n fwy trefnus - ond dylai dysgwyr osgoi creu gormod o is-ffolderi er mwyn cadw'r llwybrau at y ffeiliau yn syml.

Mae rhannu hefyd yn bwysig ac mae angen i fyfyrwyr feddwl lle yw'r lle gorau i gael mynediad i'w ffeiliau. Dydy eu storio ar ddyfais ddim bob amser yn beth doeth am mai dim ond ar y ddyfais honno maen nhw. Mae storio ffeiliau yn y cwmwl yn galluogi mwy o bobl i gael mynediad iddyn nhw.

Mae storio mewn modd taclus yn allweddol i drefniadaeth dda ac i hwyluso pethau.

Mwy o'r gyfres hon:

Cynllunio, cyrchu a chwilio
video
Creu
video
Gwerthuso a gwella
video