Hunaniaeth, delwedd ac enw da

Yn y ffilm fer hon i athrawon mae Jennifer Jones yn egluro pam ei bod hi'n bwysig i fyfyrwyr wybod sut i warchod eu hunaniaeth ar-lein.

Tra dylen ni annog myfyrwyr i ddefnyddio adnoddau ar-lein, eu cyfrifoldeb nhw yw rheoli eu hunaniaeth ar-lein mewn ffordd gyfrifol.

Nodiadau athrawon

Mae angen i fyfyrwyr ddeall bod cynnwys ar-lein yn gallu para am byth a bod unrhyw gynnwys negyddol yn gallu adlewyrchu'n wael arnyn nhw. Dylen nhw wybod bod eu gweithgareddau ar-lein yn gadael trywydd y gallai cyflogwyr posib yn ogystal â ffrindiau a theulu, a hyd yn oed troseddwyr seibr ei ddilyn. Mae'n bosib rheoli eu hôl troed digidol.

Dylai myfyrwyr gael eu hannog i fod yn greadigol a meddylgar ar-lein a gwybod y bydd hyn yn adlewyrchu'n dda arnyn nhw. Ond ar yr un pryd mae angen iddyn nhw fod yn ofalus beth maen nhw'n ei roi ar-lein a deall hefyd ei bod hi'n bosib gofyn i unrhyw gynnwys negyddol gael ei dynnu lawr.

Mae bod yn gyfrifol ac yn ofalus, a gwirio eich ôl troed ar-lein yn gallu helpu sicrhau nad yw unrhyw gynnwys negyddol yn cael ei weld.

Mwy o'r gyfres hon:

Iechyd a lles
video
Hawliau digidol, trwyddedu a pherchenogaeth
video
Ymddygiad ar-lein a seibr-fwlio
video