Datrys problemau a modelu

Yn y ffilm fer hon i athrawon mae Jennifer Jones yn egluro dadelfennu, sy'n rhan bwysig o ddatrys problemau i fyfyrwyr ac yn ffordd iddynt ddefnyddio sgiliau meddwl allweddol.

Nodiadau athrawon

Dadelfennu yw'r weithred o dorri problem gymhleth lawr yn gyfres o dasgau haws eu trin. Rydyn ni'n gwneud hyn bob dydd wrth wneud pethau fel coginio neu wisgo ein dillad. Rydyn ni'n dilyn set o gyfarwyddiadau mewn trefn benodol er mwyn cyflawni'r hyn rydyn ni ei eisiau.

Mae set syml o gyfarwyddiadau gam-wrth-gam hefyd yn cael ei alw'n algorithm. Gallwch chi ysgrifennu algorithm fel siart llif sy'n dangos y camau gwahanol yn y drefn sydd angen eu cyflawni.

Gallwn ni ddadelfennu tasgau addysgol ac ysgrifennu algorithmau ar gyfer eu cyflawni. Mae'n bosib torri traethawd lawr mewn i gyflwyniad, prif gorff a chasgliad. Yna gellir torri'r rhain lawr i baragraffau ac mae pob un angen prif bwynt, tystiolaeth i'w gefnogi a brawddeg i gloi.

Mae'r clip hwn yn disgrifio ymarfer sy'n galw am ddadelfennu a chreu algorithm. Yn yr ymarfer “athro-robot” mae'r dosbarth yn ysgrifennu set o gyfarwyddiadau i athrawon eu dilyn er mwyn cyflawni tasg. Gan nad yw'r myfyrwyr yn aml yn rhoi'r cyfarwyddiadau cywir y tro cyntaf, mae'n rhaid iddyn nhw eu cywiro tan fod y dasg wedi ei chyflawni'n llwyddiannus.

Mwy o'r gyfres hon:

Llythrennedd gwybodaeth a data
video
Hunaniaeth, delwedd ac enw da
video
Iechyd a lles
video