Gwerthuso a gwella

Yn y ffilm fer hon i athrawon mae Rhys ap William yn siarad am bwysigrwydd gwerthuso a sut y gall myfyrwyr wella eu gwaith os ydyn nhw'n dysgu ei wneud yn effeithiol.

Nodiadau athrawon

Gallai myfyrwyr edrych ar hen gyflwyniadau a gwaith ysgol ac archwilio pob agwedd ohonyn nhw - y cynnwys, dyluniad a'r offer digidol ddefnyddiwyd. Dylen nhw ofyn i'w hunain sut y byddai modd ei wella ac ai'r offer digidol ddewison nhw oedd y mwyaf addas ar gyfer y dasg?

Fel grŵp, gallen nhw hefyd werthuso gwaith ar y cyd yn adeiladol gan ddefnyddio blychau sylwadau.

Dylai athrawon roi clod i fyfyrwyr am ddefnydd effeithiol o unrhyw offer digidol.

Mwy o'r gyfres hon:

Datrys problemau a modelu
video
Llythrennedd gwybodaeth a data
video
Hunaniaeth, delwedd ac enw da
video