Cynllunio, cyrchu a chwilio

Yn y ffilm fer hon i athrawon mae Rhys ap William yn siarad am ddefnyddio offer digidol i helpu myfyrwyr gynllunio project ymchwil.

Nodiadau athrawon

Gallai byrddau stori ac offer mapio meddwl fod yn ddefnyddiol iawn wrth gynllunio project.

Mae hi hefyd yn hollbwysig bod myfyrwyr, wrth iddyn nhw ymchwilio project, yn archwilio ffynonellau'r ymchwil hwnnw. Tra eu bod hi'n hawdd dod o hyd i wybodaeth ar-lein, dydy'r wybodaeth honno ddim bob amser yn ddibynadwy gan fod tipyn o "newyddion ffug" ar y rhyngrwyd.

Mae angen i fyfyrwyr ddysgu sut i chwilio yn gywir ac i gadw llygad allan am wefannau sy'n dangos tuedd ac i fod yn ymwybodol o "siambrau atsain" sy'n deillio o'u meini prawf chwilio.

Dylai dysgwyr wirio'r wybodaeth maen nhw wedi dod o hyd iddi gan ddefnyddio gwefannau perthnasol sydd ag enw da, a dysgu i gwestiynu ffynonellau ar-lein.

Mwy o'r gyfres hon:

Creu
video
Gwerthuso a gwella
video
Datrys problemau a modelu
video