Creu

Yn y ffilm fer hon i athrawon mae Jennifer Jones yn egluro sut i gael dysgwyr i gyfoethogi eu cyflwyniadau drwy ddefnyddio offer digidol creadigol.

Nodiadau athrawon

Mae hi i fyny i athrawon i wneud y myfyrwyr yn ymwybodol o'r opsiynau sydd ar gael iddyn nhw ond wedyn dylen nhw adael i'r dysgwyr arbrofi gyda'r offer creadigol hyn a gwneud y mwyaf ohonyn nhw.

Bydd y math o gyflwyniad sy'n cael ei roi yn dibynnu ar ba offer mae'r myfyrwyr yn dewis ei ddefnyddio.

Gall yr elfennau amlgyfrwng mewn cyflwyniad gynnwys testun, fideo, sain a delweddau. Mae'n bosib cyfoethogi pob un o'r rhain drwy ddefnyddio'r offer digidol cywir a'r meddalwedd cywir. Dylid arbrofi gyda nodweddion meddalwedd sy'n dueddol o gael eu hanghofio, ee templedi dogfen.

Dylai athrawon annog myfyrwyr i werthuso eu dewisiadau wrth weithio ar broject. Ar ddiwedd y dasg gofynnwch i fyfyrwyr adlewyrchu ar eu gwaith er mwyn darganfod a fydden nhw'n gwneud unrhyw beth yn wahanol y tro nesaf.

Mwy o'r gyfres hon:

Gwerthuso a gwella
video
Datrys problemau a modelu
video
Llythrennedd gwybodaeth a data
video