Citizenship GCSE: Dinasyddiaeth a Gwleidyddiaeth yng Nghymru

Gan ddefnyddio delweddau archif a ffotograffau, mae’r ffilm animeiddiedig hon yn crynhoi materion dinasyddiaeth a pha mor berthnasol ydyn nhw i Gymru.

Mae’r ffilm yn archwilio pynciau fel hunaniaeth, gwleidyddiaeth Cymru a pherthynas Cymru â’r Deyrnas Unedig.

Mae’r ffilm hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd bod yn ddinasyddion gweithgar ym mhob lefel o wleidyddiaeth.

Mae’r ffilm yn un o gyfres o ffilmiau sy’n edrych ar gwestiynau allweddol astudiaethau dinasyddiaeth ar draws cwricwla'r DU.

Lleisir y ffilm gan yr actor a’r comedïwr, Elis James

Nodiadau Athro

Mae'r ffilm hon yn archwilio agweddau o ddinasyddiaeth a sut maen nhw’n ymwneud â Chymru.

Mae pynciau megis hunaniaeth genedlaethol, mudiad annibyniaeth Cymru a pherthynas Cymru â'r Undeb Ewropeaidd oll yn cael eu cynnwys yn y ffilm.

Yn ogystal, mae'r ffilm yn tanlinellu pwysigrwydd bod yn ddinesydd gweithgar a chyfranogol yn y broses wleidyddol.

Wrth wneud hynny, mae'r ffilm yn cynnig man cychwyn da i drafodaethau ynglŷn â’r amrywiol ffyrdd y gellir ymgysylltu’n wleidyddol.

Mae'r ffilm yn trafod perthynas Cymru â'r Deyrnas Unedig, yn y presennol ac yn hanesyddol. Felly, mae'n werth annog myfyrwyr i leisio eu barn ar berthynas Cymru â gweddill y Deyrnas Unedig ac Ewrop.

Nodiadau Cwricwlwm

Mae’r ffilm hon yn trafod yr agweddau yma o gwricwla'r DU:

  • y gwahanol ffyrdd y gall dinesydd gyfrannu at wella ei gymuned, gan gynnwys y cyfle i wirfoddoli yn ei gymuned, yn ogystal ag amryw o weithgareddau cyfrifol eraill;
  • system gyfreithiol y DU, y gwahanol ffynonellau cyfreithiol a sut mae'r gyfraith yn helpu cymdeithas i ddelio â phroblemau cymhleth;
  • democratiaeth seneddol ac elfennau allweddol cyfansoddiad y Deyrnas Unedig, gan gynnwys pŵer y llywodraeth, rôl dinasyddion a'r Senedd wrth ddal y rhai sydd mewn grym yn atebol, a swyddogaethau'r adrannau gweithredol, y cyrff deddfwriaethol, y cyrff barnwriaethol a’r wasg rydd. gweithredol, y cyrff deddfwriaethol, y cyrff barnwriaethol a’r wasg rydd.

More from How Government Works

British Law and the Constitution
video
What is Political Power?
video
Citizenship and Politics in Northern Ireland
video
Citizenship and Politics in Scotland
video
Citizenship and Politics in Wales
video