Sioe Frecwast - Luke Davies - Cwestiynau Diog Dan - BBC Sounds

Sioe Frecwast - Luke Davies - Cwestiynau Diog Dan - BBC Sounds


Luke Davies - Cwestiynau Diog Dan

Does neb byth wedi ffeindio hi mor anodd i gadw at ond un ateb i gwestiynau diog Dan!