Spòrs na Seachdain

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein, Gillian NicNèil agus Stuart Urchardan le'm beachdan

Alasdair, Gillian 's Stuart le sùil air geamaichean Celtic agus Rangers san lìog Europa.

Coming Up Next