Spòrs na Seachdain

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacFhillinnein, Calum MacAmhlaigh agus Alasdair MacIllinnein le'm beachdan

RA, Calum agus Alasdair a' bruidhinn mun 'fear sònraichte' a tha air nochdadh aig Spurs.

Coming Up Next