Spòrs na Seachdain

Spòrs Beò: Allan MacLeòid, Stuart Urchadan agus Joe MacNèil le'm beachdan

Allan, Stuart 's Joe a' bruidhinn mu cothroman Celtic 's Rangers ann am farpais Europa.

Coming Up Next