Guthan Binn Nam Bonn - Guthan Binn nam Bonn: Glaschu - BBC Sounds

Guthan Binn Nam Bonn - Guthan Binn nam Bonn: Glaschu - BBC Sounds


Guthan Binn nam Bonn: Glaschu

Na guthan seinn a choisinn buinn òir aig Mòdan ann an Glaschu agus faisg air làimh.