Siubhal gu Seachd le Pluto

Gotland 2017: Jorgen Petterson

Derek a' bruidhinn ri Cathraiche Eadar-nàiseanta Geamannan nan Eilean, Jorgen Pettersson.

Coming Up Next

Autoplay