Pigion: Highlights for Welsh Learners - Pigion i ddysgwyr Mehefin 3ydd - 10fed - BBC Sounds

Pigion: Highlights for Welsh Learners - Pigion i ddysgwyr Mehefin 3ydd - 10fed - BBC Sounds


Pigion i ddysgwyr Mehefin 3ydd - 10fed

Rafftio Aled Hughes, Dr Carl Clowes, adfer tai efo Rhodri Elis Owen a Sioned Gwen Davies.

Coming Up Next