Jeremy Vine - Shami Chakrabarti: What Makes Us Human? - BBC Sounds

Jeremy Vine - Shami Chakrabarti: What Makes Us Human? - BBC Sounds


Shami Chakrabarti: What Makes Us Human?

Shami Chakrabarti, former head of Liberty, joins us for What Makes Us Human.

Coming Up Next