Ifan Evans - 30/06/2020 - BBC Sounds

Ifan Evans
30/06/2020

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy.

Tracklist

1

Bryn Fôn a'r Band

Yn Y Glaw

2

Y Trwynau Coch

Pan Fo Cyrff Yn Cwrdd

3

Omega

Seren Ddoe

4

Lowri Evans

Dydd A Nos

5

Heather Jones

Aur Yr Heulwen

6

Team Panda

Tynna Fi I'r Glaw

7

Dafydd Iwan

Hawl I Fyw

8

Einir Dafydd

Llongau'r Byd

9

Meic Stevens

Douarnenez

10

Al Lewis Band

Lle Hoffwn Fod

11

Albert Hoffman & Rhodri Llwyd Morgan

Miss America

12

Alun Gaffey

Yr 11eg Diwrnod

13

Sŵnami

Du A Gwyn

14

Daniel Lloyd a Mr Pinc

Mesur Y Dyn

15

Tebot Piws

Blaenau Ffestiniog

16

Endaf & Ifan Pritchard

Dan Dy Draed

17

Elin Fflur

Enfys

18

Tesni Jones

Gafael Yn Fy Llaw

19

Alun Tan Lan

Breuddwydion Ceffylau Gwyn

20

Ffa Coffi Pawb

Lluchia Dy Fflachlwch Drosda I

21

Lewys

Camu'n Ôl

22

Lleuwen Steffan

Cariad Yw

23

Lisa Pedrick

Ti Yw Fy Seren

24

Sophie Jayne

Dillad Blêr

25

Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr

Ethiopia Newydd

26

Serol Serol

Aelwyd

27

Linda Griffiths

Mae Lleucu Wedi Marw

28

Jacob Elwy & Y Trŵbz

Hiraeth Ddaw

29

Bwncath

Haws i'w Ddweud

30

Geraint Lovgreen a’r Enw Da

Babi Tyrd I Mewn O'r Glaw

Coming Up Next