Caithream Ciùil

Mairead NicIllinnein le ceòl Ceilteach

Mairead NicIllinnein le ceòl bho Brighde Chaimbeul, Inyal, Skipinnish agus Kim Carnie.

Tracklist

   
 • 1

  Gordon Duncan

  Thunderstruck / Angus Thing

 • 2

  Fiona Mackenzie

  An Roghainn

 • 3

  Ewan MacPherson & Alasdair White

  Dead End Glen

 • 4

  Jenna Cumming

  O Ho Ro Ille Dhuinn

 • 5

  Various Artists

  Trip To Glasgow: Strings And Blowy Things / Turas Fhriseil A' Ghlaschu

 • 6

  Mark Dunlop

  The Nightingale

 • 7

  Brìghde Chaimbeul

  Gur Boidheach Nighean Donn Mo Chridhe / 'S Truagh Nach Robh Bodaich....

 • 8

  Mairi MacInnes

  Fealla Dha: Fair An T-Seasgain

 • 9

  Benedict Morris & Cormac Crummey

  Ah Jerrey Yn Teihll / Vale Of Shadows

 • 10

  Inyal

  Air: Bha Mnathan A' Chaisteil

 • 11

  Mary Dillon

  Bleacher Boy

 • 12

  Duncan Chisholm

  The House In Rose Valley

 • 13

  Eoin Dillon

  The Pound Loney

 • 14

  Breabach

  Hi Ho Ro Tha Mi Duilich

 • 15

  Eamon Friel

  Cnoc An Chonai

 • 16

  Dan Walsh

  Dizzy Heights: Ten Bells / Dizzy Heights

 • 17

  Maeve MacKinnon

  O Mo Cheist Am Fear Ban

 • 18

  Sarah-Jane Summers

  Gate / Gata

 • 19

  The Unwanted

  Sweet Becky At The Loom

 • 20

  Skipinnish

  Coire Bhreacain

 • 21

  The Drystones

  Nonesuch

 • 22

  Kim Carnie

  Crucan Na bPaiste

 • 23

  Brendan Mulholland, Conor Lamb & Deirdre Galway

  The Sisters Jig / Cat In The Corner / The Haunted House

 •  

Coming Up Next

Autoplay