Sruth na Maoile

26/02/2019

Mairi Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.

Tracklist

1

Sean Ryan

John McKenna's / The Sweet Flowers Of Milltown

2

Gillebride MacMillan

Duan An Fhògarraich

3

Maria McCool

Teddy O'Neill

4

Alasdair White & James Duncan MacKenzie

John MacRae / The Lochcarron Bard / Deaf MacKenzie / Every Little Detail

5

Breandán Hernon & Marcus Hernon

Reels: The Edenderry / The International / Martin Wynn's

6

The Routes Quartet

Roisín And Paddy

7

Anna Falkenau & Lena Ullman

City Of Savannah / Ladies Choice / Ways Of The World

8

Breabach

Òran Bhràigh Rùsgaich

9

Céide

Gan Ainm / Cuir Barr Air / My Love Is In America

Coming Up Next