Contact BBC Azeri

Your opinions, comments and suggestions are always welcome. Please use the form below to send us a message. We aim to reply as soon as possible.

If you would like to make a complaint, please use our complaints page.


Cavabınızı yazın

İstifadə şərtlərimizi qəbul edin

Biz bütün email-ləri oxumağa çalışsaq da, cavab verəcəyimizə təminat verə bilmərik.
Dəqiqləşdirmə üçün email-nizə cavab verə bilərik və ya sizinlə əlaqə saxlaya bilərik. Məqbul sayılarsa, təqdim etdiyiniz şərhlər BBC-nin media platformasında redaktə edilə və dərc edilə bilər.
Şərhlərinizin dərc olunmasını istəmirsinizsə, email-nizdə bunu bildirməyinizi xahiş edirik.

Sizə aid olan məlumatlar icazəniz olmadan BBC xaricində heç kimə verilməyəcək.

BBC təqdim etdiyiniz şəxsi məlumatlarınızın nəzarətçisidir.

BBC bir media təşkilatı olaraq qanuni maraq əsasında redaksiya qeydlərini aparmaq üçün bu məlumatları emal edir.

BBC-nin sizin şəxsi məlumatlarınızla necə işlədiyinə dair sualınız yarandıqda, BBC-nin Məxfilik Siyasəti ilə tanış olun - https://www.bbc.co.uk/privacy

Problemlərin qiymətləndirilməsi və/və ya aradan qaldırılması üçün lazım olan müddət bitməyənədək məlumatlarınız BBC-də saxlanacaq.