Tražimo odgovore na vaša pitanja: Šta želite da znate o uticaju sukoba u Ukrajini na Balkan

Ratna dejstva u Ukrajini mogla bi da utiču na svakodnevni život na Balkanu. 

Pošaljite nam vaša pitanja.

 


Pošaljite nam Vaše komentare

Poštujemo Vašu želju da se ne predstavite, ali ne zaboravite da pošaljete Vašu imejl adresu i/ili broj telefona ukoliko želite da Vam se javi naš novinar.

Iako nastojimo da pročitamo sve poruke, ne možemo da garantujemo da ćemo na svaku odgovoriti. Možda ćemo Vam odgovoriti na imejl ili stupiti u kontakt sa Vama radi pojašnjenja. Ukoliko je potrebno, komentari koje pošaljete mogu da budu obrađeni i objavljeni na bilo kom od BBC servisa. Molimo Vas da u imejlu naglasite ukoliko ne želite da komentar bude objavljen. Podaci o Vama neće biti podeljeni ni sa kim izvan BBC-ja bez Vaše dozvole.

BBC je kontrolor ličnih podataka koje ste dostavili u formularu. BBC obrađuje ove podatke na temelju legitimnih interesa medijske organizacije koja čuva svoje uredničke podatke. Ako imate pitanja u vezi sa tim kako BBC tretira Vaše lične podatke, molimo Vas da odgovore podražite u BBC politici privatnosti.

BBC će čuvati Vaše podatke sve dok postoji potreba za procenom i/ili ispravkom postavljenih pitanja.