BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

19 January 2015
The Highland Clearances

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Fuadach nan Gaidheal
Duilleagan an Tidseir
Coinnich an cinneadh
Cruth Teacsa a-mhàin
Taing
 

Contact Us

Meet the Clan

 

Teachers
Thig còmhla ri Calum air turas a-steach do eachdraidh na h-Alba is faigh
a-mach dè a thachair don chinneadh aige aig àm nam Fuadaichean.

Fàilte gu goireas foghlaim BBC Alba air-loidhne, mu na Fuadaichean ann an Alba.

'S e goireas ionnsachaidh eadar-ghnìomhach, a tha a' dol a rèir stiùireadh 5-14, a tha seo is tha e ag amas air P6/7 no aoisean 10-12.

làn sgrion|sgrion 640x480
 
   


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy