BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Geamannan

BBC Homepage
Scotland
Alba
»Clann
Geamannan
Ping
A' casg nan Cuileagan
Mìrean-measgaichte
A' dìon na planaid
 

Contact Us


Air d' fhàgail ann an meadhan mòintich air oidhche chiùin, shamhraidh, tha plàigh
mheanbh-chuileagan a' dèanamh ort. Caisg iad!


Feumaidh tu Javascript airson an gèam seo a chluich.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy