BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

17 October 2014
Geamannan

BBC Homepage
Scotland
Alba
»Clann
Geamannan
Ping
A' casg nan Cuileagan
Mìrean-measgaichte
A' dìon na planaid
 

Contact Us


Bho mheanbh-chuileagan gu mìrean-measgaichte tha spòrs is fealla-dhà ann an seo airson a h-uile duine.
Buail air!
Ping A' casg nan Cuileagan
Dè cho math 's a tha do sgilean le bat is bàla? Am faigh thu làmh-an-uachdair air a' choimpiutar mus ruig e seachd puingean?
Air d' fhàgail ann an meadhan mòintich air oidhche chiùin, shamhraidh, tha plàigh mheanbh-chuileagan a' dèanamh ort. Caisg iad!
Mìrean-measgaichte A' dìon na planaid
Seo agad cothrom air d' eanchainn a chleachdadh - dè cho luath 's a chuireas tu na dealbhan air ais ri chèile?
Tha thusa nad aonar a' seasamh eadar am planaid agus ionnsaigh feachd nàimhdeil.
a' casg nan cuileagan 2 Caoraich craicte
Tha na meanbh-chuileagan gad shiubhal
agus abair gu bheil 'ad acrach!
Tha eagal aig a' chù thruagh bho na caoraich bhragail 's iad a' feuchainn ri bhogsadh. Feuch ris na caoraich craicte a sheachnadh cho fàd sa ghabhas.


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy
 

PingMìrean-measgaichteA' casg nan Cuileagan 2A' casg nan CuileaganA' dìon na planaidCaoraich craicte