Main content

Eifion Rowlands

Actor: Arwel Davies

Bachan o gefen gwlad sydd bellach yn fwy cyfarwydd gyda chodi peint na chodi picwarch!

Hoffai Eifion feddwl amdano’i hun fel dyn gonest a thad da, ond y gwir ydi y gwnaiff o wastad ddewis gwneud y peth hawsaf yn hytrach na’r peth iawn.

A Country boy who nowadays is more comfortable lifting a pint than lifting a pitchfork.

Eifion would like to think of himself as an honest man and a good father, but the truth is he will always chose to do what is easy rather than what is right.