Main content

Richard Ollarsaba

Bass-baritone from USA - 31 years old

I was born in Tempe, Arizona and graduated with a Bachelor of Music degree from Cleveland Institute of Music, and gained my Masters at the University of North Carolina. I was a member of the Ryan Opera Center at Lyric Opera of Chicago for three seasons and a grand finalist in the 2013 Metropolitan Opera National Council Auditions. A highlight during my time at the Ryan Opera Center included the title role in Don Giovanni, when I stepped into the iconic part with a few hours’ notice in 2014. I also took part in Lyric Opera of Chicago productions of Anna Bolena, Tosca, The Passenger, Otello, Madama Butterfly, Parsifal and La traviata.

In previous seasons I have sung Figaro (Le nozze di Figaro) and Escamillo (Carmen) with Minnesota Opera; Raimondo (Lucia di Lammermoor) with Virginia Opera; Asdrubale (La pietra del paragone), Luciano (Bastianello) and Angelotti (Tosca) with Wolf Trap Opera, and concert engagements with the Pittsburgh Symphony Orchestra and St Paul Chamber Orchestra. This season I make my debut with Opera Hong Kong as Don Giovanni, and perform Escamillo (Carmen) with North Carolina Opera and Annapolis Opera. Upcoming engagements my debut with Dallas Opera.

I’m quite adventurous when it comes to cuisine and enjoy new culinary experiences. Since moving to Florida, my new passion is Cuban coffee - which I strongly recommend!

Richard Ollarsaba

Bas-bariton, 31 oed, UDA

Cefais fy ngeni yn Tempe, Arizona. Graddiais gyda gradd Baglor mewn Cerddoriaeth o Sefydliad Cerdd Cleveland ac ennill fy ngradd Meistr ym Mhrifysgol Gogledd Carolina. Roeddwn yn aelod o Ganolfan Opera Ryan yn y Lyric Opera yn Chicago am dri thymor, a chyrhaeddais y rownd derfynol yng Nghlyweliadau Cyngor Cenedlaethol Metropolitan Opera yn 2013. Uchafbwynt i mi yn ystod fy nghyfnod gyda Chanolfan Opera Ryan oedd chwarae'r brif ran yn Don Giovanni, pan gamais i mewn i’r rhan eiconig gyda dim ond ychydig oriau o rybudd yn 2014. Cefais gyfle hefyd i fod yn rhan o gynyrchiadau Lyric Opera Chicago o Anna Bolena, Tosca, The Passenger, Otello, Madama Butterfly, Parsifal a La traviata.

Yn ystod y tymhorau diwethaf rydw i wedi canu rhannau Figaro (Le nozze di Figaro) ac Escamillo (Carmen) gydag Opera Minnesota; Raimondo (Lucia di Lammermoor) gydag Opera Virginia; Asdrubale (La pietra del paragone), Luciano (Bastianello) ac Angelotti (Tosca) gyda’r Wolf Trap Opera, ac wedi ymddangos mewn cyngherddau gyda Cherddorfa Symffoni Pittsburgh a Cherddorfa Siambr St Paul. Y tymor yma, byddaf yn ymddangos am y tro cyntaf gydag Opera Hong Kong fel Don Giovanni, ac yn perfformio Escamillo (Carmen) gydag Opera Gogledd Carolina ac Opera Annapolis. Byddaf yn perfformio gydag Opera Dallas am y tro cyntaf maes o law.

Rydw i’n mwynhau arbrofi gyda bwyd ac wrth fy modd yn rhoi cynnig ar fwydydd a blasau newydd. Ers symud i Florida, rydw i wedi cael blas go iawn ar goffi Ciwba – byddwn yn sicr yn ei argymell!

Repertoire

Main Prize Concert
Là del ciel nell’arcano profondo La Cenerentola Rossini
Tutto è disposto... Aprite un po’quegl’occhi Le nozze di Figaro Mozart
Votre toast …Toréador, en garde! Carmen Bizet
Song Prize Recital 4
Who is Silvia? Let us garlands bring Finzi
Fear no more the heat o’ the sun Let us garlands bring Finzi
Sehnsucht D636 Schubert
La rose y el sauce Guastavino
Once upon a universe Of Gods and Cats Heggie