Main content

Dewi Llwyd

Wedi blynyddoedd yn cyflwyno rhaglenni teledu fel Newyddion, Pawb a'i Farn, Taro 9 a Maniffesto, Dewi Llwyd bellach yw cyflwynydd y Post Prynhawn, gan ddod a chrynodeb llawn o newyddion y dydd am 5 o'r gloch i wrandawyr BBC Radio Cymru, a hynny'n fyw o Fangor. Ond ar foreau Sul mae Dewi wrth ei fodd yn llywio rhaglen sydd ychydig yn wahanol ei naws.

"Fe aeth dros bum mlynedd heibio erbyn hyn ers imi ddechrau cyflwyno 'Dewi Llwyd ar Fore Sul', a wnes i erioed feddwl y buaswn yn cael y fath foddhad wrth ddod a gwahanol elfennau'r rhaglen at ei gilydd. Mae'n gyfle i sgwrsio'n hamddenol am bynciau mawr a man yn y papurau Sul gydag adolygwyr diddorol o bob cwr o Gymru. Mae yna le i'r digri yn ogystal a'r difyr a'r difrifol."

"Mae gen i ddiddordeb aruthrol mewn chwaraeon felly mae'r tudalennau ol yn cael lle pwysig yn ystod y rhaglen. Mi fyddwn ni'n trafod pynciau celfyddydol bob wythnos gyda thim o adolygwyr sydd yr un mor gartrefol yn son am lyfrau, rhaglenni teledu, y sinema neu gerddoriaeth. Ac mae gen i westai bob Sul sydd ar fin dathlu ei benblwydd - cyfle i hel atgofion, i ddatgelu mwy nag arfer, ac i roi'r byd yn ei le. Yn ogystal a hyn oll mae yna amrywiaeth eang o gerddoriaeth sydd gobeithio'n rhoi'r un boddhad i'r gwrandawyr ag y mae imi. "