Main content

Adriana Gonzalez

Soprano from Guatemala - 27 years old

I was born in Guatemala in 1991 and became the first musician in my family. In 2009, I received the New Upcoming Artist Award by the national newspaper of Guatemala. After completing my studies at the Universidad del Valle, I was invited to become a member of the opera studio at the Opéra National de Paris, where I sang the roles of Zerlina (Don Giovanni), Despina (Così fan tutte) and Sappho and Iphise in Rameau’s Les fêtes d’Hébé. Before leaving the studio in Paris I received the Prix Lyrique 2017 awarded by the Cercle Carpeaux.

In 2016 I won 1st prize at the Otto Edelmann Competition in Vienna, which included the role of Pamina (Die Zauberflöte) at Oper Burg Gars. In 2017 I was awarded 2nd prize at the Francisco Viñas Competition at the Gran Teatre del Liceu, Barcelona, where a year later I debuted as Corinna (Il viaggio a Reims).

During the previous season, I was part of the International Opera Studio at the Zürich Opera House, singing roles like First Flower Maiden (Parsifal). I return to Zürich in 2019-2020 to sing Micaëla (Carmen). Other upcoming roles include Liù (Turandot) at Opéra de Toulon, the Countess (Le nozze di Figaro) at Opéra National de Lorraine and Mimì (La bohème) at the Liceu.

My hobbies include cooking and photography.

Adriana Gonzalez

Soprano, 27 oed, Guatemala

Cefais fy ngeni yn Guatemala yn 1991 – y cerddor cyntaf yn y teulu! Yn 2009, cefais y Wobr Artist Newydd gan bapur newydd cenedlaethol Guatemala. Ar ôl gorffen astudio yn yr Universidad del Valle, cefais wahoddiad i fod yn aelod o’r stiwdio opera yn yr Opéra National de Paris, lle cefais gyfle i ganu rhan Zerlina (Don Giovanni), Despina (Così fan tutte) a Sappho ac Iphise yn Les fêtes d’Hébé gan Rameau. Cyn gadael y stiwdio ym Mharis, derbyniais wobr Prix Lyrique 2017 gan y Cercle Carpeaux.

Yn 2016 enillais y wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Otto Edelmann yn Fienna, a oedd yn cynnwys rhan Pamina (Die Zauberflöte) yn Oper Burg Gars. Yn 2017, derbyniais yr ail wobr yng Nghystadleuaeth Francisco Viñas yn y Gran Teatre del Liceu, Barcelona, a flwyddyn yn ddiweddarach cefais gyfle i berfformio yno am y tro cyntaf fel Corinna (Il viaggio a Reims).

Yn ystod y tymor diwethaf, roeddwn yn rhan o Stiwdio Opera Ryngwladol Tŷ Opera Zürich, yn canu rhannau fel y Forwyn Flodau Gyntaf (Parsifal). Byddaf yn dychwelyd i Zürich yn 2019-2020 i ganu Micaëla (Carmen). Mae’r rhannau eraill sydd gennyf ar y gweill yn cynnwys Liù (Turandot) yn Opéra de Toulon, y Cowntes (Le nozze di Figaro) yn Opéra National de Lorraine a Mimì (La bohème) yn y Liceu.

Mae fy niddordebau'n cynnwys coginio a ffotograffiaeth.

Adriana Gonzalez (soprano) from Guatemala ROUND 4 2019

Adriana Gonzalez performs "Je dis que rien ne m’épouvante" from Carmen by Bizet

Repertoire

Main Prize Concert
Je dis que rien ne m’épouvante Carmen Bizet
No word from Tom The Rake’s Progress Stravinsky
Song Prize Recital 3
Adieu! Op 2 No 1 Dussaut
Au pays où se fait le guerre Duparc
La fausse morte Cinq mélodies sur des textes de Paul Valéry Mompou
Ay majo de mi vida Granados
Morgen Op 27 No 4 Richard Strauss