Main content

Trac yr Wythnos: Cadi Gwen - Nos Da Nostalgia

Mae gwreiddiau’r gân yng nghyfnod y prifardd Llion Jones fel bardd y mis Radio Cymru.

Dyma sengl gyntaf Cadi Gwen, sy’n byw ym Mangor ac yn fyfyrwraig yn Ysgol David Hughes. Mae’r sengl ar gael yn ddigidol (i-tunes a Spotify) ers pythefnos.

Mae gwreiddiau’r gân yng nghyfnod y prifardd Llion Jones – tad Cadi – fel bardd y mis Radio Cymru.

Mae Llion yn gyn-aelod o Eryr Wen, ac fe sgwennodd Llion ddwy gerdd a’u cynnig i gerddorion i’w gosod i gerddoriaeth i greu cân.

Ar y pryd, fe wnaeth GRAMCON a Magi Tudur dderbyn yr her a chreu caneuon newydd hefo’r geiriau.

Erbyn hyn, mae Cadi wedi creu cân yn defnyddio’r geiriau “Nos Da Nostalgia”, ac fe aeth i stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth at y cynhyrchydd Rich Roberts i recordio – ac mae Rich, Llion ac wrth gwrs Cadi yn ymddangos ar y recordiad.

Mae mwy o wybodaeth am gyfnod Llion fel bardd y mis yma, yn cynnwys pennod gynganeddol (!) o Bron Meirion

I gael mwy o wybodaeth am y gân ewch i www.llionjones.com