Main content

Sooyeon Lee

Soprano from South Korea - 30 years old

I received a Bachelor’s Degree in classical voice at Seoul National University in South Korea. After moving to Europe, I graduated with distinction from Vienna University, where I obtained a Master’s Degree in Opera and graduated with postgraduate degrees in Lied and Oratorio.

I have been with the ensemble of Staatstheater Oldenburg in Germany since the 2016/17 season, performing roles including Lucia (Lucia di Lammermoor), Gilda (Rigoletto), Konstanze (Die Entführung aus dem Serail) and Marie (La fille du régiment). But I don’t only sing opera. I have also given song recitals in Germany and Korea and elsewhere, and a memorable experience was working with pianist Helmut Deutsch in India.

Awards I have won at competitions include the CulturArte Prize at Operalia 2017, 2nd Place and Audience Prize at the 2015 ARD Competition. I was a finalist at the 2018 Queen Elizabeth Competition and winner at the 2013 Beaumarchais International Competition.

In 2019/20, I will make my debut as Amina (La sonnambula) and Oscar (Un ballo in maschera) as well as performing other roles in Oldenburg. In a series of New Year’s concerts for 2020, I will sing with the Vienna Tonkünstler-Orchester in many locations, including the Golden Hall of the Musikverein in Vienna.

In my free time, I like to go jogging, bowling, and vlogging with my husband.

Sooyeon Lee

Soprano, 30 oed, De Korea

Mae gen i Radd Baglor mewn llais clasurol o Brifysgol Genedlaethol Seoul yn Ne Korea. Ar ôl symud i Ewrop, graddiais gyda rhagoriaeth o Brifysgol Fienna, lle enillais Radd Meistr mewn Opera, ac ennill graddau ôl-radd ym maes y Lied a’r Oratorio.

Rydw i wedi bod yn aelod o ensemble Staatstheater Oldenburg yn yr Almaen ers tymor 2016/17, yn perfformio rhannau fel Lucia (Lucia di Lammermoor), Gilda (Rigoletto), Konstanze (Die Entführung aus dem Serail) a Marie (La fille du régiment). Ond nid opera’n unig y byddaf yn ei ganu. Rydw i hefyd wedi cyflwyno datganiadau o ganeuon yn yr Almaen, Korea a lleoedd eraill. Un profiad cofiadwy iawn oedd gweithio gyda’r pianydd Helmut Deutsch yn India.

Mae'r gwobrau rydw i wedi’u hennill mewn cystadlaethau’n cynnwys Gwobr CulturArte yn Operalia 2017, a’r ail safle ac enillydd Gwobr y Gynulleidfa yng Nghystadleuaeth ARD 2015. Cyrhaeddais y rownd derfynol yng Nghystadleuaeth y Frenhines Elizabeth a fi oedd enillydd Cystadleuaeth Ryngwladol Beaumarchais yn 2013.

Yn 2019/20, byddaf yn ymddangos am y tro cyntaf fel Amina (La sonnambula) ac Oscar (Un ballo in maschera) ac yn perfformio rhannau eraill yn Oldenburg hefyd. Mewn cyfres o gyngherddau Blwyddyn Newydd ar gyfer 2020, byddaf yn canu gyda Tonkünstler-Orchester Fienna mewn llawer o leoedd, gan gynnwys yn Neuadd Aur y Musikverein yn Fienna.

Yn fy amser rhydd, rydw i’n mwynhau loncian, bowlio a gwneud blogiau fideo gyda fy ngŵr.

Sooyeon Lee (soprano) from South Korea ROUND 4 2019

Sooyeon sings "Il dolce suono.. Spargi d’amaro pianto" - Lucia di Lammermoor by Donizetti

Repertoire

Main Prize Concert
Il dolce suono ... Spargi d’amaro pianto Lucia di Lammermoor Donizetti
Main Prize Final Concert
Caro nome Rigoletto Verdi
Ah! non credea mirarti … Ah! non giunge La sonnambula Bellini
Song Prize Recital 3
Nacht und Träume D827 Schubert
Lied der Suleika Myrthen Op25 No 9 Schumann
Elfenlied Mörike-Lieder Wolf
Ich wollt’ ein Sträusslein binden Brentano Lieder Op 68 No 2 Richard Strauss
Birds Dunam Cho
Song Prize Final Concert
Ich atmet einen linden Duft Rückert Lieder Mahler
Du bist die ruh D776 Shubert
Du meines Herzens Krönelein Schlichte Weisen Op.21’2 Strauss
Hans und Grete Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit Mahler
Villanelle Eva Dell’Acqua